• REHABILITACJI MEDYCZNEJ
 • BALNEOLOGII MEDYCYNY FIZYKALNEJ
 • REUMATOLOGII
 • NEUROLOGII
 • KARDIOLOGII
 • CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
 • ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII

 • MAGISTROWIE FIZJOTERAPII
 • LICENCJACI FIZJOTERAPII
 • TECHNICY FIZJOTERAPII
 • TECHNICY MASAŻYŚCI
 • MAGISTROWIE ODNOWY BIOLOGICZNEJ

Z uprawnieniami do:
Prowadzenia terapii NEURAC, PNF, NDT BOBATH; Prowadzenia zajęć w wodzie metodą HALLWICK, prowadzenia zajęć NORDIC WALKING; Prowadzenia terapii i treningu z zastosowaniem przyborów THERA-BAND; Wykonywania zabiegu KRIOTERAPII OGÓLNOUSTROJOWEJ; Wykonywania KINESIO TAPINGU; Wykonywania drenażu limfatycznego z bandażowaniem; Wykonywania leczniczego masażu tensegracyjnego; Wykonywania terapii mięśniowo-powięziowej punktów spustowych; Wykonania masażu LOMI LOMI, bańką chińską, kamieniami wulkanicznymi i stemplami ziołowymi.

 • MAGISTROWIE PIELĘGNIARSTWA
 • LICENCJACI PIELĘGNIARSTWA
 • PIELĘGNIARKI DYPLOMOWANE
  W TYM:
 • SPECJALIŚCI ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA
 • SPECJALIŚCI PIELĘGNIARSTWA OPERACYJNEGO
 • SPECJALIŚCI PIELĘGNIARSTWA W ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ OPIECE

Z uprawnieniami do:
Wykonywania zapisu EKG i jego interpretacji;
Wykonywania badań spirometrycznych.

Szkolone w zakresie:
Resuscytacji krążeniowo-oddechowej; Postępowania w przypadku ran przewlekłych i trudno gojących się; Profilaktyki zakażeń szpitalnych; Pielęgniarstwa chirurgicznego, anestezjologicznego, epidemiologicznego i operacyjnego; Pielęgniarstwa opieki długoterminowej; Pielęgniarstwa ratunkowego, Pielęgniarstwa rodzinnego.

SZKOLENI W ZAKRESIE:

 • DIAGNOZY I TERAPII AFAZJI
 • TERAPII ZABURZEŃ MOWY W PRZEBIEGU SCHORZEŃ DEZINTEGRACYJNYCH I NEURODEZINTEGRACYJNYCH
 • TERAPII W NIEDOKSZTAŁCENIU MOWY POCHODZENIA KOROWEGO (ALALIA)
 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKI

Z UPRAWNIENIAMI DO:

 • TERAPII I PSYCHOTERAPII INDYWIDUALNEJ
 • PSYCHOTERAPII POZNAWCZO-BEHAWIORALNEJ
 • TRENINGU INTRAPSYCHICZNEGO
 • TRENINGU OTWARCIA
 • TRENINGU INTERPERSONALNEGO
 • TRENINGU TERAPEUTYCZNEGO GRUPOWEGO
 • SUPERWIZJI – GRUPA BALINTA
 • PSYCHOTERAPII PSYCHOANALITYCZNEJ
 • INTERWENCJI KRYZYSOWEJ