Montaż paneli fotowoltaicznych na dachu Szpitala Rehabilitacyjnego Jantar na ul. Rybackiej 15

Koszt kwalifikowany zadania 196 000 zł., netto
Kwota 176 850 zł., netto dofinansowania w formie pożyczki ze środków WFOŚiGW w Gdańsku

W wyniku realizacji zadania wykonano:
– wykonano montaż paneli fotowoltaicznych dnia 28.02.2023
– ilość i moc jednostkowa paneli fotowoltaicznych 108 sztuk / 455 W
– moc znamionowa 49,14 KW
– ilość wyprodukowanej energii ze źródeł odnawialnych 47,35 MWh/rok
– uniknięcie emisji CO2 – 33,524 Mg/rok
– falownik: Kehua SPI20K-B – 1 szt., Kehua SPI30K-/B – 1 szt.
– wskaźnik emisji CO2 – 0,708

Montaż paneli fotowoltaicznych na dachu Szpitala Rehabilitacyjnego Jantar na ul. Rybackiej 44

Koszt kwalifikowany zadania 196 000 zł., netto
Kwota 176 850 zł., netto dofinansowania w formie pożyczki ze środków WFOŚiGW w Gdańsku

W wyniku realizacji zadania wykonano:
– wykonano montaż paneli fotowoltaicznych dnia 28.02.2023
– ilość i moc jednostkowa paneli fotowoltaicznych 108 sztuk / 455 W
– moc znamionowa 49,14 KW
– ilość wyprodukowanej energii ze źródeł odnawialnych 47,35 MWh/rok
– uniknięcie emisji CO2 – 33,524 Mg/rok
– falownik: Kehua SPI50K-B – 1 szt.,
– wskaźnik emisji CO2 – 0,708