Szpital Rehabilitacyjny „JANTAR” świadczy usługi rehabilitacyjne w ramach umowy NFZ.

Rejestracji na leczenie rehabilitacyjne można dokonać po dostarczeniu kodu dostępu do e-skierowania wystawionego przez lekarza ze szpitala lub poradni specjalistycznej (4 cyfry umieszczone na skierowaniu lub generowane z systemu internetowego konta pacjenta IKP) oraz aktualnej dokumentacji medycznej, dotyczącej rozpoznanie ze skierowania (karta informacyjna leczenia szpitalnego).

  • Dokumenty należy przekazać do Szpitala Rehabilitacyjnego „Jantar” elektronicznie za pośrednictwem e-mail:

Szpital „Jantar” Oddział „A” Jantar ul. Rybacka 15: info@szpitaljantar.pl

Szpital „Jantar” Oddział „B” Jantar ul. Rybacka 44: planowanie@szpitaljantar.pl

  • lub kopie pocztą tradycyjną na adres:

Szpital Rehabilitacyjny „Jantar” oddział „A”
ul. Rybacka 15, 82-103 Jantar

Szpital Rehabilitacyjny „Jantar” oddział „B”
ul. Rybacka 44, 82-103 Jantar

Celem usprawniania rejestracji skierowania w kolejkę oczekujących i kwalifikacji, proszę dołączyć numer telefonu do kontaktu i adres mailowy.
Wszelkie dodatkowe informacje udzielane będą pod nr telefonu: 55 245 01 44 lub w formie pisemnej przesłanej na adres ze skierowania.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej (dziennikustaw.gov.pl)
https://www.cez.gov.pl/e-zdrowie-p1/e-skierowanie/

Podczas pobytu pacjenci nie opuszczają terenu Szpitala

  • Pacjenci obligatoryjnie nie mogą być wypisani w dniu, w którym korzystali z zabiegów
  • W oddziale obowiązuje identyfikacja pacjentów
  • Prosimy pacjentów o zabranie ze sobą całej posiadanej dokumentacji medycznej
  • Istnieje możliwość wykupienia i skorzystania z dodatkowych zabiegów rehabilitacyjnych