Szpital Rehabilitacyjny „JANTAR” świadczy usługi rehabilitacyjne w ramach umowy NFZ.

Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej Szpitala Rehabilitacyjnego „Jantar” w Jantarze prowadzi w ramach kontraktu z NFZ kompleksową, wczesną rehabilitację kardiologiczną pacjentów z chorobami układu krążenia, zgodnie z obowiązującymi standardami Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Rehabilitacja kardiologiczna jest kontynuacją leczenia szpitalnego z powodu:

  • Ostrego zespołu wieńcowego leczonego inwazyjnie;
  • Leczenia inwazyjnego choroby wieńcowej ( angioplastyka tętnic wieńcowych);
  • Operacji pomostowania aortalno-wieńcowego (CABG);
  • Operacji naprawczych na zastawkach serca;
  • Nasilenia objawów przewlekłej niewydolności serca.

Skierowanie wystawia lekarz świadczący usługi w ramach umowy z NFZ: oddziału kardiologicznego, kardiochirurgicznego, oddziału chorób wewnętrznych, poradni kardiologicznej i poradni rehabilitacyjnej.
Okres oczekiwania na przyjęcie do Szpitala wynosi od 1 tygodnia do 8 tygodni (maksymalnie 56 dni), licząc od daty wypisu ze szpitala.
Pobyt pacjenta w Szpitalu w ramach kontraktu z NFZ może trwać od 2 tygodni do 5 tygodni. Decyzję w tym zakresie podejmuje lekarz przy przyjęciu pacjenta, oceniając jego stan ogólny i obecność chorób współistniejących.

W Szpitalu obowiązuje identyfikacja pacjentów – noszenie opaski.